[Autor] [Agenda] [Enllaços] [Genealogia] [El racó de la història] [Chimisanas i Julià][Mateu-Alsina i Nadal] [Tiana] [Badalona] [Notícies d’interès]  [Societat Catalana de Genealogia]

 `[Agrupació Genealògica de Badalona] [Centre Recreatiu i Cultural de Montgat] [Fotografies] [Suggeriments] 

TORNAR A L’INICI


En aquest pàgina hi podeu trobar, a més de la genealogia familiar dels autors, informació diversa relacionada amb els cognoms i famílies de Montgat, Tiana i de poblacions veïnes. Disposem, per a qualsevol consulta, d'informació de naixements, casament i defuncions de Tiana i de Montgat, des dels inicis del S. XVII fins el 1920.

Cal aclarir que pel que fa a la vila de Montgat, antigament barri de mar de Tiana, es constituí en parròquia autònoma el 29 de desembre de1867 i en municipi independent del de Tiana el 17 de juliol del 1933.  És per això que els fogatges i altres relacions de veïns, així com els llibres sagramentals de la parròquia de Tiana, inclouen els del antic barri de Montgat.

GENEALOGIA FAMILIAR

ALTRES DADES GENEALÒGIQUES

ENLLAÇOS GENEALÒGICS (LINKS)

CHIMISANAS i JULIÀ: Arbre de costats.   Arbres de descendents

TIANA. Fogatges i altres relacions  (1448, 1497, 1553, 1580)

Freqüència dels noms / cognoms a l'estat espanyol

CHIMISANAS i JULIÀ.: Cognoms (primer avantpassat de cada cognom)

TIANA  Llistats dels residents francesos el 1637

Freqüència dels cognoms, per províncies a l'estat espanyol (INE)

CHIMISANAS i JULIÀ: Fotografies  (en construcció)

TIANA  Index de matrimonis dels s.XVII al XX

Freqüència dels noms, per províncies a l'estat espanyol (INE)

CHIMISANAS:  Els Chimisanas i les seves variants  (en construcció)

BADALONA: Llistat dels residents francesos el 1637

Freqüència dels cognoms a Catalunya (IDESCAT)

MATEU-ALSINA i NADAL:  Arbre de costats i Llistat de cognoms

TIANA: Aportació tianenca a la nissaga Milans del Bosch

 

MATEU-ALSINA:  Genealogia d'una família montgatina

MILANS DEL BOSCH: Dades biogràfiques

 

CODINA:  Diverses branques dels Codina montgatins i tianencs

Els montgatins, d'on venim ?

 

UMBERT:  Arbre dels hereus de ca n'Umbert

MONSOLÍS:  Els Monsolís i Montgat

 

TIANA. La immigració francesa al s. XVII

 

MATEU-ALSINA:  Una saga montgatina

MONTGAT:  Les masies (història i arbres dels hereus)

 

MATEU-ALSINA:  De Matheu a Alsina, procés del canvi de denominació de la masia

MONTGAT:  Origen dels cognoms montgatins

 

MATEU-ALSINA:  Els Alsina pescadors de Premià i Vilassar, per Miquel Estruch

TIANA-MONTGAT:  Administradors de la Confraria de Pescadors de la Mare de Déu de l’Alegria (1732-1816)

 

Tots els cognoms del llinatge Chimisanas i Mateu Alsina.  V. 16.10

TIANA:  Baptismes dels anys 1604 a 1916

 

Els Alzina-Mateu de Vilassar i Mateu-Alzina de Montgat  per Abelard Chimisanas Julià i Miquel Estruch Traité. 2020

TIANA:  Matrimonis dels anys 1606 a 1936

 

 

TIANA:  Defuncions dels anys 1565 a 1934

 

 

TIANA:  Testaments dels anys 1564 al 1920