[Inici] [Autor] [Agenda] [Enllaços] [Genealogia] [El racó de la història] [Chimisanas i Julià][Mateu-Alsina i Nadal][Blanco i Pujol] [Tiana] [Badalona] [Suggeriments]  [Notícies d'interès]  [Societat Catalana de Genealogia] [Centre Recreatiu i Cultural de Montgat] [Fotografies]


Escrit que en defensa del túnel de Montgat ha estat presentat al Parlament de Catalunya pel Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya a petició del Regidor d'ERC a Montgat, en Josep Manel Abad i Navarrete.

Proposició no de llei sobre la incorporació del túnel ferroviari de Montgat (Maresme) al Registre de Béns Culturals d'Interès Nacional.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'any 1848 s'inaugurava la primera línia fèrria de Catalunya i de la Península entre les ciutats de Barcelona i Mataró. El mataroní Miquel Biada va ser-ne l'impulsor. Aquest va posar-se en contacte amb Josep Locke, enginyer britànic i membre de la Càmara dels Comuns, que ja havia treballat en el traçat d'altres línies fèrries en el seu país. Es va crear la "Gran Compañia Española del Camino de Hierro de Barcelona a Mataró y viceversa" per a la construcció de la línia.
El traçat Mataró-Barcelona no suposava grans dificultats per als enginyers de l'obra excepte a l'alçada del municipi de Montgat on la línia es trobava amb el turó d'aquest municipi del Maresme. Així doncs, Locke, director de la construcció, va decidir que allà construirien un túnel, que seria el primer de l'Estat Espanyol.
Aquest túnel, que encara es conserva, tenia unes mesures considerables: 136,9 m. de llarg, 7,8 m. d'ample i 52,5 m2 de secció. El túnel, que es va revestir de rajola per evitar filtracions, va costar 62.500 duros i 13 rals de l'època i va estar acabat el 12 de maig del 1848. La construcció va significar un precedent per a les infrastructures d'aquest tipus i va passar a ser un símbol de la primera línia fèrria, passant-se a anomenar popularment "La Foradada", esdevenint el primer el primer túnel ferroviari de l'Estat Espanyol.


PROPOSICIÓ NO DE LLEI


"El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a incloure el Túnel ferroviari de Montgat (Maresme) al Registre de Béns Culturals d'Interès Nacional, com a monument històric, segons el que disposa la Llei 9/1993 de 30 se setembre, del patrimoni cultural català"