ARBRE DELS HEREUS DE CAN UMBERT de MONTGAT

La masia de Can Umbert, anteriorment denominada Mas Barral, és una de les poques que resten en el municipi de Montgat i la única que manté el llinatge familiar dels seus propietaris, malgrat no conservar el cognom.

El document més antic del llinatge dels Umbert de Montgat és un acta de capítols matrimonials, conservats al AP de Tiana, signats el 18 de juliol del 1388 per Bernat Umbert, fill díArnau i de Benvinguda.

BARTOMEU UMBERT (+ a. 1528), casat en 1s. núpcies amb Joana i en 2s. amb Eulària. Probablement la Joana sigui la pubilla de Can Umbert, doncs si líUmbert fos en Bartomeu, líhereu seria el fill mascle del segon matrimoni.

MARGARIDA UMBERT, casada CAP EL 1525 amb Melcior Famadas (a) Umbert.

I ME.. UMBERT (+ a. 1576), casat amb Eulàlia. Pot ser el mateix Melcior Famadas (a) Umbert, malgrat que no coincideixen les mullers.

II FRANCESC UMBERT, (+ v. 1580), casat amb Francina (+ 1582)

III ANTIC UMBERT, (+ 1602) , casat amb Joana Besora Canyadó (+ 1623)

IV BARTOMEU UMBERT BESORA, (+ 1620), casat amb Esperança Andreu Vilar (+ 1617)

V ANDREU UMBERT ANDREU, (* a. 1604 - + 1651) casat amb Maria (+ 1641).

VI GABRIEL UMBERT, (* 1628 - + 1703) casat amb Caterina Ximenis Corbera (+ d. 1684)

VII GABRIEL UMBERT XIMENIS, (* 1648 - + 1708) = 1674 Elisabet Riera Costa (+ 1686)

VIII GABRIEL UMBERT RIERA, (* 1677 - + 1761) = 1710 Maria Garriga (+ 1765)

IX JAUME UMBERT GARRIGA, (*1712 + 1790) = 1744 Caterina Monserdà Matas (*1728 + 1801)

X BRU UMBERT MONSERDÀ, (*1761 + 1822) = 1785 Isabel Sanpere Bataller (*1766 + 1838)

XI JOSEP UMBERT SANPERE, (*1795 + 1862) = 1814 Mariàngela Sunyol Codina del Torrent

XII BRU UMBERT SUNYOL, (* 1815) = 1844 Francesca Sisa Manent

XIII ANTÒNIA UMBERT CISA (* v.1870 + 1953), casada amb Ramon Font Baixes

XIV FRANCESCA FONT UMBERT, (* 1900), casada amb Esteve Carol Vilageliu

XV ANTÒNIA CAROL FONT, (* 1933) = Joan Salamó Santaló (* 1925).