Immigrants Francesos a Tiana l'any 1637

Nom Orígen Edat E.C Fills Anys a Cat. Anys Tiana Notes
Raymundo Sarrera Caseres (Comenge) 50 C   30 (T) 15 dies  
Matheo Duran Barilla (Pàmies) 40 S   22   Te un germà que es diu Matheo
Joan Cassanyes Samatan (Lombers) 40 C 3 20   Casat amb Margarida Ceranosa, de Tiana el 9-6-1629
Joan Santos Agen (Comenge) 27 S   6    
Joan Casas Mongallart (Tarba) 24 S   1    
Pere Ribera Pla (Comenge) 30 S   18    
Joan Cranc Pla (Comenge) 60 C (Fr.) 1 3   El fill viu a Teià.
Joan Danos Boxan (Comenge) 25 S   7    
Pere Joan Estopa Speig (Comenge) 23 S   6 10 dies  
Joan Fontanet Pla (Comenge) 30 S   9 2 anys Te un germà, Lluis, a Tiana
Joan Casal Tortosa (Coserans) 30 S   10   Te un cosi a Montalegre, Guillem i un altra a Tiana, Jaume del Riu
Guillem Senat Sant Ilari (Comenge) 20 S   6    
Pierres del Puy Santa Coloma (Condom) 30 S   15    
Lluis Fort Pla (Comenge) 22 S   6   Te un germà a Tiana, Joan
Pere Font Ausen (Comenge) 38 S   18   = Tiana 29-3-1638. Te un cosí a Barcelona, Joan
Joan Sorribes Foix (Pàmies) 28 S   5 15 dies Te un germà, Francesc
Domingo Serra Sant Miquel (Rius) 25 S   3    
Francesc Sorribes Mongallart (Pàmies) 26 S   6   Te un germà a Tiana, Joan
Joan Pere Martí Aurinyach (Comenge) 26 C 2 16 8 anys Teixidor de Llli. = el 1634 amb Caterina i el 1639. Te casa i vinya
Bernat Aruhenach Rochafort (Comenge) 24 S   9 6 anys  
Arnau Riera Marcha (Càors) 50 S   40 8 anys  
Bartomeu Pons Caseras (Rius) 38 S   (18) T 18 anys (T) Te un cosí Badia Pons
Guillem Ros Tarasco (Pàmies) 40 C   30 24 anys Casat amb Caterina Artera de Tiana el 23-4-1623
Samso del Riu Serras (Pàmies) 40 S   20 20 anys Te un germà, Francesc
Bernat Boxareu Miramunt (Comenge) 50 C   36 34 anys Casat amb Margarida Broy, de Vallromanes
Joan Baudrich Orinyach (Comenge) 46 C (Fr.)   26 20 anys  
Antoni Elies Monpesa (Lombers) 40 S   5 4 anys Te un cosí a Barcelona, Pere Borrellat
Joan Pau Daresch Bosan (Comenge) 18 S   6 4 anys  
Bernat Sana Aurinyach (Comenge) 62 C 2 48 42 anys Boter. Casat en 2s. Amb Jerònima Vilallonga el 11-1-1628
Jaques del Riu Serradelabo (Coserans) 26 S   11   Te un cosí Joan i un a Montalegre, Guillem
Fontanet Tallur Saurinyach (Lombers) 38 S   18 1 mes  
Joan Rocha Bastià de Saro (Coserans) 26 S   12 6 anys Te dos germans, Al Vallés en Gabriel i a l'Enpordà en Guillem
Joan Tusan Sexes (Lombers) 34 S   2 2 dies Te un cosí a Perpinyà
Joan Logara Pla (Rius) 20 S   2 5 mesos teixidor de lli.
Bernat Serra Casanova (Comenge) 45 C (Fr.) 1 20 (T) 20 anys (T) teixidor de lli.
Girbert Rossejach San Simon (Cours) 60 C 6 30 30 anys Sabater. Casat amb Isabel Noguera, de Vallromanes el 11-8-1619
Pau Mirosa La Bastida de Sero (Coserans) 40 C (Fr.)   22 (T) 22 anys (T) Te 2 germans, Arnau a Granollers i Antoni a Sardenya.
Joan Magre Castellnau d'Axo ( Auish) 40 S   38 6 mesos  
Joan Montarieu Fanas (Coserans) 50 S   25 25 anys  
Blay Ferruz Monberant (Rius) 40 S   13 10 anys Te un oncle a Barcelona, Arnau Lluet
Francesc del Riu Soro (Pàmies) 35 S   15 (T) 15 anys (T) Te un germà a Tiana, Samsó.
Pere Duran Landorda (Comenge) 52 S   50 23 anys  
Martí del Puy Salses (Comenge) 40 S   26 8 mesos  
Renges Constans Castellnau de Durban (Coserans) 25 S   6 2 mesos  
Arnau Bordes Castellnau d'Axo (Auish) 30 S   8 15 dies  
Joan Lauger Montesquiu (Rius) 40 S   23 15 dies  
Joan Garros Laymont (Lombers) 50 V 2 (Fr.) 20 16 anys Vdo.de Peyrona Bisa, de França
Guillem Codina (Comenge) 20 S   20 8 dies Portat a Catalunya de petit pels pares
Bernat Joan Carreter Barbullena (Pàmies) 32 S   18 8 dies  
Joan La Riu Xarlas (Comenge) 30 C (Fr.)   15 (T) 1 mes  
Bernat Montagut Benca (Comenge) 37 S   7 7 dies  
Joan Serra Aurinyach (Comenge) 32 S   16   Te un oncle a Tiana, Bernat Serra, i un cosí a Mataró
Matheu Duran Barilla (Pàmies) 23 S   7   Te un germà a Tiana, Matheu
Badian Surge Sant Miquel (Rius) 24 S   1 5 mesos  
Arnau Messa Serramedan (Comenge) 40 S   17 6 mesos  
Manaut Anglada Sant Miquel (Rius) 25 S   1 7 mesos  
Joan Clerch Villafranca de Perigo (Sarlat) 35 S   16 14 anys  
Pere Amoros Villanova (Agen) 35 C   18 5 mesos Casat amb Maria Montanyolas, de Llussanés
Joan Farrer Benca (Comenge) 40 C       Sastre. = el 30-8-1639. Te un germa a Badalona, Domingo
Joan Salvet Parella (Mirapeis) 50 C 5 36 4 anys Carnisser. Casat en 2s.amb Margarida Catha, d'Arenys
Miquel Dario Favas de las Monyas (Comenge) 70 S   48 20 anys  
Gabriel Gasto La Bastida (Rius) 44 S   25    
Isach Mity Sant Bertroli (Comenge) 55 S   20    
Joan Tusquet Barilles (Comenge) 40 S   16 16 anys(T)  
Pere Marcet Pena (Agen) 28 S   10 10 anys  
Pere Boxo Martras (Comenge) 40 S   24 6 anys  
Esteve Sera Sta.Fe de Jerusalem (Agen) 27 V   5 5 anys moliner