ADMINISTRADORS DE LA CONFRARIA DE LA MARE DE DÉU DE L’ALEGRIA

 

11-4-1673            Marianna Prats, vda.de Benet Riera, en el seu testament, ordena celebrar una missa en l’altar de la Mare de Déu de l’Alegria.   

 

8-10-1696            En la basílica de Sant Joan de Laterà, de Roma, el Papa INOCENCI XII signa l’acta de concessió d’indulgència plenària a qui, després de confessar i combregar visitin la capella de la Mare de Déu de l’Alegria el dia de la seva festa (Pasqua de Pentecosta). 

 

ADMINISTRADORS DE LA CONFRARIA, SEGONS EL LLIBRE DE COMPTES I ALTRES DOCUMENTS:

 

28-6-1732            Pau Batlle i Esteve Milàs

                               Altres confrares: Jaume Estrader, Joan Font, Jacintho Estrader,Saldoni Baxader, Pere Casals, Joseph Panyell, Jaume Iglesias, Isidre Iglesias, Valentí Font, Joan Codina,Joseph Comas, Joan Bernat, Salvi Casals, Isidre Rosas.             

 

1764 o 1765        Pere Dadalmay i Francisco Font

 

21-9-1766            Anton Matheu y Alsina i Joan Codina

 

30-9-1767            Anton Codina i Miquel Passarell

 

9-10-1768            Joan Font i Barthomeu Bonet

 

15-10-1769         Antoni Codina i Jaume Font

 

9-9-1770              Pau Codina i Pere Nadalmai

 

13-10-1771         Ignasi Codina i   Martí Botei

 

14-3-1773            Joan Codina i Josep Batlle

 

8-5-1774              Antoni Matheu i Alsina i Joan Codina

 

15-7-1775            Gabriel Umbert i Bruno Font

 

27-10-1776         Anton Codina i Jaume Font

 

19-9-1779            Joan Batlle i Pau Cudina

 

16-6-1784            Antoni Matheu y Alsina, Joan Cudina de la Costa i Thomas Cudina

 

13-6-1790            Joan Batlle i Anton Cudina

 

14-6-1791            Barthomeu Bonet, Cyprià Batlle i Jaume Font

 

6-5-1793              Bruno Font i Francesch Matons

 

17-4-1797            Jaume Font i Joan Codina

 

13-5-1799            Bruno Font i Barthomeu Bonet

 

2-6-1800              Ignasi Font i Joan Codina de la Costa

 

17-6-1801            Ciprià Batlle i Joan Font

 

??-?-1803            Joseph Font i Joseph Codina

 

25-7-1804            Francesch Matons i Bruno Font

 

25-7-1806            Francesch Matons i Joseph Codina

 

25-7-1809            Pau Font i Gabriel Codina

 

25-7-1810            Jaume Escolter i Joan Codina de la Costa            

                               Altres confrares:  Francesc Matons, Pau Font, Jaume Iglesias, Gabriel Codina, Josep Codina, Jaume Font, Joan Font, Ignasi Font, Anton Codina, Joseph Mas, Joan Ramentolk, Pau Ramentol, Grau Ramentol.

 

??-6-1812            Jaume Escolter i Gabriel Escolter

 

5-5-1816              Darrera anotació en el llibre de compteS de la Confraria de Pescadors de la Mare de Déu de l’Alegria

 

Any 1868             Es celebra la festa de la Mare de Déu de l’Alegria el dia de Pasqua de Pentecosta (Pasqua  granada).    Segurament és la darrera vegada que el pagament de l’ofici (4 pessetes) va a càrrec dels pescadors de Montgat.  (AP Tiana-Consueta)