AVANTPASSATS DE MARIA TERESA MATEU-ALSINA i NADAL

I

II

III

IV

V

VI

1
Maria Teresa Mateu-Alsina i Nadal

Montgat 1945

 

2
Jaume Mateu-Alsina i Prats

Montgat 1911-1991

4
Alfons Mateu-Alsina i Umbert

Montgat 1854-1922

8
Cebrià Mateu-Alsina i Codina

Montgat 1817-1890

16
Pau Mateu-Alsina i Sanpere

Montgat 1775-1843

32
Antoni Mateu-Alsina i Campins

33
Esperança Sanpere i Regàs

17

Maria Teresa Codina i Rovira

Montgat 1793-1834

34
Francesc Codina i Castellar

35
Rosa Rovira i Franci

9
Eulàlia Umbert i Iglesias

Montgat 1821-1857

18
Bru Umbert i Sanpere

Montgat 1797-1846

36
Bru Umbert i Monserdà

37
Isabel Sanpere i Bataller

19
Cecília Iglesias i Codina

Montgat 1796-1847

38
Jaume Iglesias i Moret

39
Eulàlia Codina i Sunyol

5
Rosa Prats i Soley

Montgat 1878-1951

10
Joan Prats i Miralles

Badalona 1848  Montgat 1910

20
Bartomeu Prats i Vidal

Badalona 1826

40
Jeroni Prats i Puig

41
Teresa Vidal Pujol-Busquets

21

Maria Miralles i Giró

Badalona 1826

42
Joan Miralles i Carreras

43
Dorotea Giró Llansó

11
Maria Soley i Vinyals

Marata 1850   Montgat 1936

22
Jaume Soley i Maymó

44
Valerià Soley i Pericas

45

Rosa Maymó

23
Elena Vinyals i Guinart

Argentona

46
Esteve Vinyals

47
Maria Guinart

3
Rita Nadal i Pujol

Montgat 1910-1992

6
Magí Nadal i Juvé

Cabrera d'Anoia1878 Montgat 1922

12
Francesc Nadal i Castany

S.Quintí de Mediona

24
N.N Nadal

48

49

25
N.N Castany

50

51

13
Maria Juvé i Duran

S.Pere de Riudevitlles

26
Josep Jové Via

Pau Jové Soler

Teresa Via Sabater

27
Francesca Duran Tort

Josep Duran

Maria Tort

7
Joaquima Pujol i Planas

Montgat 1887-1962

14
Francesc Pujol i Morros

Badalona 1864-1936

28
Esteve Pujol i Arqué

Badalona 1837-1907

56
Esteve Pujol i Canals

57
Teresa Arquer i Carrera

29
Miquela Morros i Casals

Badalona

58
Josep Morros Terricabras

59
Josepa Casals

15
Maria Plana i Solà

Badalona 1868

30
Joaquim Plana i Daudí

Olot 1840-Vic 1874

60
Rafel Plana i Amargant

61
Teresa Daudí i Bellapart

31
Josepa Solà i Millan

Godall v. 1843 Montgat 1923

62
Josep Solà

63
Mònica Millan Ventura