AVANTPASSATS DE MARIA TERESA MATEU-ALSINA I NADAL

VI

VII

VIII

IX

X

XI

32

Antoni Matheu-Alsina i Campins

Vilassar de Dalt  1717  Montgat 1796

64

Jacint Matheu-Alsina i Puig

Vilassar de Dalt 1692 Montgat 1762

128

Jacint Alsina i Bosch

Vilassar de Dalt 1667-1706

256

Jacint Alsina

Vilassar 1640-1711

512

Gabriel Matheu Lledó

Montgat  - Vilassar

1024

Joan Matheu i Galceran

1025

Joana Lledó

513

Mariàngela Alsina i Matheu

Vilassar 1604-1670

1026

Bernat Alsina

1027

Francina Matéu i Barthomeu

257

Mariàngela Bosch

514

1028

1029

515

1030

1031

129

Mariàngela Puig i Ribas

(Cabrera)

258

Antoni Puig de Plaça i Arnó

(Cabrera)

516

Antoni Puig i Arnó

(Cabrera)

1032

Bartomeu Puig

1033

Caterina Paula Arnó i LLauradó

517

Joana Arnó

(Cabrera)

1034

Joan Arnó

1035

Elisabet

259

Mariàngela Ribas i Ferrer

(Cabrera)

518

Bartomeu Ribas de Vall

(Cabrera)

1036

Salvador Ribes

1037

Elisabet

519

Eulària Ferrer i Llorell

1038

Salvador Ferrer i Fontanals

1039

Francina Llorell i Orriols

65

Teresa Campins i Roura

Cabrils 1691 Montgat 1758

130

Antoni Campins i Pujol

Cabrils 1661-1739

260

Antoni Campins i Abril

Cabrils 1624-1697

520

Antoni Campins i Safont

Cabrils 1590-1667

1040

Joan Campins

1041

Joana Safont

521

Eulària Abril i Parera

1599-1670

1042

Antoni Abril i Riera

1043

Joana Parera i Puig

261

Teresa Pujol

(Cabrils)

522

Pau Pujol

(Mataró)

1044

1045

523

Elisabet

1046

1047

131

Elisabet Roura i Colomer

Cabrils 1672-1700

262

Jacint Amat i Roura

Cabrils 1634-1689

524

Pau Amat i Casals

Cabrils 1609-1689

1048

Joan Amat

1049

Joana Casals

525

Eulàlia Roure d’Amunt

Cabrils 1617-1689

1050

Salvador Mas de Munt i Abril

1051

Paula Roure i Sabater

263

Elisabet Colomer d’Amunt i Morot

Vilassar 1634-1713

526

Joan Colomer d’Amuny i Puig

Vilassar 1587-1642

1052

Genís Colomer d’Amunt i Isern

1053

Antiga Puig i Tàpies

527

Gerònima Morot

Vilassar 1606-1652

1054

Bartomeu Morot

1055

Susanna