AVANTPASSATS DE MARIA TERESA MATEU-ALSINA I NADAL

VI

VII

VIII

IX

X

XI

39

Eulàlia Codina i Sunyol

Tiana 1763 ľ 1835

 

78

Joan Codina i Bertrán

Tiana 1730-1797

156

Joan Codina i Terres

Tiana 1678-1755

312

Bartomeu Codina de Mar i Gili

Tiana 1640-1703

624

Antoni Codina del Racó

Tiana

1248

1249

625

Elisabet Gili i Rovira

Tiana 1608-1661

1250

Pau Gili Pi

1251

Jerònima Rovira Galceran de Dalt

313

Paula Terres i Barbet

Vallirana 1644

626

Salvador Terres

1252

Joan Terres

1253

Jualiana

627

Margarida Barbet

1254

Pere Barbet

1255

Paula

157

Margarida Bertran i Comalada

(TeiÓ)

314

Jaume Bertran Gavert

TeiÓ 1661

628

Jaume Bertran-Ciserac Duran

TeiÓ 1631

1256

Pere Bertran-Ciserac

1257

Maria Duran Gros

629

Maria Gavert Noguera

1258

Gibert Rossinyach

1259

Elisabet Noguera

315

Maria Comalada i Cab˙s

TeiÓ 1669

630

Mateu Comalada Gasanya

Alella 1631-1675

1260

Gabriel Comalada Guerau

1261

Jer˛nima Gassanya Roure

631

EulÓlia Cab˙s Jonc

1262

Pere Cab˙s Isern

1263

Caterina Jonc Torre

79

Teresa Sunyol i Vilaró

Tiana 1739-1814

158

Francesc Sunyol I Comas

Tiana 1702-1776

316

Pau Sunyol i Casals

Tiana 1670-1716

632

Joan Sunyol I Nadalcreus

Badalona 1623

1264

Joan Sunyol Sanpere

1265

Caterina Nadalcreus Sala

633

Mariagna Cassals

Cabrils 1640

1266

Honofre Casals

1267

Margarida

317

Mariagna Comas i Sanar

Tiana 1674-1714

634

Pau Comas

(Tiana)

1268

1269

635

Jerònima Sanar i Moles

Tiana 1640-1698

1270

Barnat Sanar

1271

Jerònima Moles

159

Isabel Vilaró i Santamaria

Tiana 1705-1792

318

Ramon Vilaró

ArdÚvol v. 1661

636

Joan Vilaró

(ArdÚvol)

1272

1273

637

Magdalena o Margarida

1274

1275

319

Maria Santamaria i Galceran

 Tiana 1671-1729

638

Francesc Santamaria i Riera

Tiana 1639-1714

1276

Joan Santamaría i Vives

1277

Antiga Riera 

639

Eulàlia Galceran Codina

Tiana 1640-1697

1278

Jaume Galceran de Vall

1279

Magdalena Codina Fuster