AVANTPASSATS DE MARIA TERESA MATEU-ALSINA I NADAL

VI

VII

VIII

IX

X

XI

43

Dorotea Giró i Llansó

Badalona 1799

86

Salvador Giró i Bonet

172

Pere Giró i Prats

344

Francesc Giró

688

Jacint Giró

 

 

689

Anna Maria

 

 

345

Jarònima Prats

 

 

 

 

 

 

173

Eulàlia Bonet

346

Josep Bonet

 

 

 

 

 

 

347

Maria

 

 

 

 

 

 

87

Isabel Llansó i Arniges

Badalona 1764

174

Miquel Llansó

(Badalona)

 

348

Antoni Llansó

 

 

 

 

 

 

349

Anna Maria

 

 

 

 

 

 

175

Magdalena Arniges i Morera

350

Miquel Arniges i Fugarolas

(Arbúcies)

Miquel Arniges

Miquel Arniges

Magdalena

Eulàlia Fogaroles i Fogueres

Joan Fogaroles

Paula Fogueres i Ferrer

351

Llúcia Morera i Joaní

(Vilassar)

Nicolau Morera i Pinós

Magí Morera

Mariàngela Pinós

Magdalena Joaní i Feliu

Miquel Joaní i Costa

Margarida Feliu