[Inici] [Autor] [Agenda] [Enllaços] [Genealogia] [El racó de la història] [Chimisanas i Julià][Mateu-Alsina i Nadal] [Tiana] [Badalona] [Notícies d’interès [Societat Catalana de Genealogia]

AGBdn.jpg

AGRUPACIÓ GENEALÒGICA DE BADALONA

Si estàs fent el teu arbre genealògic i vols aprendre o compartir la teva investigació, vine a les nostres trobades que són a la sala de la rectoria de Santa Maria de Badalona, carrer de Dalt 47, el segon dimarts de cada mes a partir de les 7 del vespre.

Qui som ?  Que fem ?

 

“Investigadors“ aquesta és una paraula que porta certes confusions que volem aclarir.

 

No som savis, historiadors titulats, estudiosos, nobles, heraldistes, fantasmes o venedors de vanitats;  Som gent diversa procedent de diferents poblacions, professions (entre elles algun historiador, algun estudiós), de diferents activitats, status social i altres, a qui ens uneix la fascinació de l’ignot, el coneixement dels nostres avantpassats, de la vida i els fets.  Per aconseguir objectius “investiguem” i és la manera de fer aquesta recerca el que oferim desinteressadament per a tothom que s’acosti a les reunions del segon dimarts de cada mes a les 7 del vespre al Club Natació Badalona.

 

Una consulta típica i tòpica que hom fa al Grup és quan un cop interrogats els avis de la família, que més es pot fer per anar més endarrere?, com saber els noms i cognoms dels següents avantpassats quan al registre civil de Badalona i altres poblacions ens diuen que no tenen res més antic del 1870?, com saber les dades dels naixements, matrimonis o defuncions?.   Doncs bé per això estem i un esbós del que us aconsellarem pel cas d’aquesta ciutat es sintetitzat a continuació:

 

1.-  ARXIU FAMILIAR.  Cerqueu entre els papers vells i antics que conservi la família, noms cognoms dades i dates.

 

2.-   ARXIU PARROQUIAL.  Aneu a la església i demaneu-li al mossèn que us deixi consultar els llibres sagramentals de la parròquia (baptismes, casaments i òbits).  En el volum de baptismes dels vostre avantpassat hi trobareu el nom dels pares i dels avis de l’infant.   En el llibre de casaments hi trobareu els contraents i els noms dels respectius pares.  En el llibre d’òbits, la data de defunció, a vegades lloc i enterrament de l’individu investigat.  En tots els casos són importants les anotacions de les filiacions dels padrins, testimonis, familiars i altres.

 

Seguint el manament del dinovè Concili Ecumènic celebrat a Trento  totes les parròquies del mon catòlic estaven obligades a portar un registre d’aquests llibres, a partir de l’any 1570 es poden trobar a tot arreu menys en els casos que foren destruïts per causes naturals o humanes (guerres, focs, riuades i altres).  A Badalona es conserven els llibres de baptismes des de l’any 1806, de casaments des del 1857 i d’òbits de de 1847; tot l’anterior es va perdre a la guerra civil.  A la parròquia de Montgat solament es conserven els llibres posteriors a l’any 1939 i algunes partides anteriors de baptisme i de casaments recuperades de la destrucció dels llibres originals.  Cal fer esment que els registres anteriors a l’any 1868 els podem trobar als llibres de la parròquia de Tiana.  Pel que fa a aquesta darrera parròquia, Tiana, sortosament la guerra civil respectà els arxius i es conserven els llibres de baptismes des de 1605, casaments des de 1606 i òbits des de 1565.

 

Llevat dels sagramentals, podem trobar també llibres o llibretes de primera comunió, de Confirmació i també lligalls de testaments d’on podrem treure molta informació doncs no oblidem que els rectors eren antigament els notaris naturals de la població.

 

3.-   ARXIU DIOCESÀ.  Aneu al bisbat de Barcelona on trobareu els llibres sagramentals dels pobles que no han conservat els documents i els tinguin allà en dipòsit i seguretat, a més d’una còpia de totes les parròquies des de 1918.  També hi ha els Expedients matrimonials, Protocols i les Dispenses Apostòliques (llicència del Papa per casar-se entre parents, on hi trobareu arbres genealògics dibuixats pels rectors).

 

4.-   ARXIU CAPITULAR DE LA CATEDRAL.  Aneu a la Catedral de Barcelona on trobareu els llibres de Llicències d’Esposalles de l’Arquebisbat de del S. XV fins l’any 1905.  Aquests llibres són el registre de la taxa que els nuvis havien de pagar per casar-se i hi consten els nom dels contraents i en elguns casos els dels respectius pares, professions i parròquia de celebració.

 

5.-   ARXIU DE PROTOCOLS NOTARIALS.   Aneu als diferents arxius on es conserven protocols, principalment al de Protocols Notarials de Barcelona, a l’Arxiu de la Corona d’Aragó o a l’Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona.   Els protocols són els conjunt d’escriptures públiques i documents registrats anualment per un notari;  Entre altres són importats per nosaltres els Capítols Matrimonials i els Testaments, encara que també hi ha informació de qualitat a les àpoques, els “censals”, els contractes, codicils, “debitoris”, inventaris i altres.

 

6.-  ALTRES ARXIUS.   Patrimonials, registres de cementiris, la Comptaduria d’Hipoteques, Padró Municipal, censos de població, històrics, militars, el Museu de Badalona, etc.

 

Per a tots els casos recomanem que d’antuvi us vingueu a assessorar sobre el vostre cas particular.