LLISTAT DE COGNOMS DELS CHIMISANAS - JULIÀ

 

COGNOM

DATA

POBLACIÓ

COMAR.

DETALL

A-GEN

ALCACER

1850

Bell-lloc del Pla

Plana Alta

Josep = v. 1850 Maria Monfort

C-V

ANTICH

1800

Sagàs

Berguedà

Joan = v. 1820 Rosa Petitbó

C-V

BALAGUER

1450

S.Salvador Cabrera

Anoia

Pere = Joana > Eufrasina = v. 1467 Pere Duran

C-XVIII

BARÓ

1750

Lliterà

Baixa Ribagorça

Pere = Manuela Chordi > Antoni = v. 1770 Isabel Beneta Boni Peiron

C-VIII

BONI

1750

Lluçars

Baixa Ribagorça

Joan = Anna Maria Peyron Fillat (pot ser de Montanyana)

C-VII

BROQUETES

1450

S.Esteve Sesrovires

Baix Llobregat

Bernat > Francesca = Antoni Terme

C-XVIII

BUSCÀ

1750

Sants

Barcelonès

Anton Buscà = Maria Mallol > Anton = 1811 Josepa Font Guilera

C-VII

CANALS

1500

Corbera

Baix Llobregat

Bernat (+ v. 1557) = Anna i = amb Magina > Bartomeu = 1582 Margarida Esteve de la Riera

C-XIII

CANALS

1600

Masquefa

Anoia

Magdalena (+ 1650) = v. 1612 Jaume Pasqual Oller

C-XI

CARBÓ

1650

S.Sadurní d’Anoia

Alt Penedès

Jerònima = v. 1660 Antoni Font

C-X

CARBONELL

1400

S. Pau d’Ordal

Alt Penedès

Pere > Elionor = v.1444 Gaspar Oller de la Calma

C-XVIII

CARDÚS

1800

S.Sadurní d’Anoia

Alt Penedès

Josep = Antònia Llenas > Marçal = 1824 Vicenta Rigol Esteve

C-VI

CASANOVAS

1500

Gelida

Alt Penedès

Antònia = Joan Miquel de la Llena > Joana = 1567 Joan Font Duran

C-XIV

CASTANY

1450

Gelida

Alt Penedès

Felip = Joana Duran

C-XV

CHIMISANAS

1750

Betesa

Alta Ribagorça

Ignasi = v. 1750 Maria Marsol

C-VII

CHORDI

1750

Lliterà

Baixa Ribagorça

Manuela = Pere Baro > Isabel Beneta = v. 1770 Antoni Baró Chordi

C-VIII

CLARAMUNT

1450

Gelida

Alt Penedès

Bernat = v. 1450 Gabriela Font de Dac

C-XVII

COROMINA

1750

Lluçars

Baixa Ribagorça

Joan  Boni Coromina = Anna Maria Peyron Fillat (pot ser de Montanyana)

C-VII

CUEVA

1850

Bell-lloc del Pla

Plana Alta

Josep = Vicenta Vives

C-V

DOMÈNECH

1750

Lavid

Alt Penedès

Maria = 1746 Jaume Isach

C-VIII

DURAN

1450

Gelida

Alt Penedès

Joan > Joana = Felip Castany

C-XVI

DURAN

1450

Sta.Maria de ?

Alt Penedès ?

Pere = Joana > Eulàlia = v. 1489 Bartomeu Sàbat

C-XVII

DURAN

1500

Gelida

Alt Penedès

Joan = Joana Miquel > Jaumeta = v. 1540 Joan Font (a) Badia)

C-XV

DURAN DE LA COSTA

1500

Gelida

Alt Penedès

Pere = Francina > Joana = v. 1567 Montserrat Ginebreda

C-XIV

DURAN DEL PUIG

1450

Gelida

Alt Penedès

Pere = Antònia > Pere = v. 1467 Eufrasina Balaguer

C-XVIII

ESTAPER

1450

Barberà del Vallès

Vallès occidental

Joan = Margarida > Antònia = v. 1482 Joan Terme de la Parra

C-XVI

ESTEVE

1500

Gelida

Alt Penedès

Francina = v. 1512 Bartomeu Oller

C-XV

ESTEVE

1800

Piera

Anoia

Francesca = el 1793 Josep Rigol

C-VI

ESTEVE DE LA RIERA

1550

S.Llorenç Hortons

Alt Penedès

Benet = Joana > Antiga = v. 1563 Pere Julià-Ferrer i v. 1587 amb Montserrat Duran del Puig

C-XIII

FEBRER

1500

S.Llorenç Hortons

Alt Penedès

Joan = Joana > Joana = v. 1543 Jaume Nicolau

C-XV

FILLAT

1750

Lluçars

Baixa Ribagorça

Joan Pere > Isabel Fillat Gosol = Bartomeu Peyron

C-X

FONT

1650

S.Sadurní d’Anoia

Alt Penedès

Antoni = v. 1660 Jerònima Carbó

C-X

FONT

1700

S.Sadurní d’Anoia

Alt Penedès

Jacint = v. 1715 Bàrbara Claramunt

C-IX

FONT

1500

S.Llorenç Hortons

Alt Penedès

Joan = Caterina > Sebastiana = v. 1541 Pere Oller Castany

C-XIV

FONT DE DAC

1450

Gelida

Alt Penedès

Bernat = v. 1420 > Gabriela = v. 1450 Bernat Claramunt

C-XVIII

FONT DEL PUIG

1550

França > Gelida

Alt Penedès

Joan Font (a) Badia = v. 1540 Jaumeta Duran Miquel

C-XIV

FOSSAR

1500

Rubí

Vallès Occidental

Francina = v. 1510 Pere Duran del Puig

C-XV

GARRIGA

1700

S.Sadurní d’Anoia

Alt Penedès

Josep = Maria > Paula = 1709 Pau Font

C-X

GENER

1470

Gelida

Alt Penedès

Jaume = Clara > Gabriela = v.1504 Jaume Julià-Ferrer Sala

C –XV

GINEBREDA

1400

Gelida

Alt Penedès

Ramon = Maria > Joan = 1431 Magdalena Puig

C-XVIII

GINESTA

1750

Collsuspina ?

Osona

Maria = 1758 Jaume Portet

C-VII

GOSOL o GASOL

1750

Lluçars

Baixa Ribagorça

n/n = Joan Pere Fillat > Isabel = Bartomeu Peyron

C-X

GUILERA

1750

S.Sadurní d’Anoia

Alt Penedès

Pau = Maria Revantós > Maria = 1773 Josep Font Font

C-VIII

ISACH

1750

Pla del Penedès

Alt Penedès

Jaume Isach = 1746 Maria Domènech

C-VIII

JOVELLAR

1700

Lluçars

Baixa Ribagorça

Josepa = Pere Puy > Teresa = Medard Solano Lloret

C-VII

JULIÀ-FERRER

1400

S.Julià d’Altura

Vallès Occid.

Julià Ferrer = Sibila > Julià Ferrer = Joana (passen a Gelida)

C-XVII

LLEDÓ

1600

S.Andreu de la Barca

Baix Llobregat

Cristòfol = Antiga > Caterina = N/n Mitjans i el 1609 Bartomeu Canals

C-XIII

LLENAS

1800

S.Sadurní d’Anoia

Alt Penedès

Antònia = Josep Cardús > Marçal = 1824 Vicenta Rigol Esteve

C-VI

LLOPARD

1550

Masquefa

Anoia

Antic = Eulària > Margarida = 1581 Sebastià Llopard de Baix

C-XIII

LLOPARD de Baix del Puig

1500

Gelida

Alt Penedès

Joan = 1503 Eufrasina Miquel

C-XV

LLORET

1750

L’Almúnia S.Llor.

Baixa Ribagorça

Teresa = Josep Solano > Medard = Teresa Puy Jovellar

C-VII

MALLOL

1750

Sants

Barcelonès

Maria = Anton Buscà > Anton = 1811 Josep Font Guilera

C-VII

MARQUÈS

1800

Pilzà

Baixa Ribagorça

Medard = v. 1820 Teresa Porta

C-V

MARSOL

1750

Betesa

Alta Ribagorça

Maria = v. 1750 Ignasi Chimisanas

C-VII

MARTÍ

1650

S.Cugat Sesgarrig.

Alt Penedès

Gaspar = Magdalena > Magdalena = 1697 Jaume Pasqual Rossell

C-V

MAS

1500

Gelida

Alt Penedès

Joan = Eulària > Caterina = Jaume Pasqual, PERERA i Joana = 1513 Miquel Oller

C-XVI

MIQUEL

1400

Gelida ?

Alt Penedès

Jaume (test. 1411) > Pere

C-XIX

MIQUEL

1550

Gelida

Alt Penedès

Joana (test. 1559) = Joan Duran

C-XV

MIQUEL

1450

Gelida

Alt Penedès

Francesca = Antoni Oller de la Calma > Gaspar = 1544 Elionor Carbonellsl

C-XVIII

MIQUEL de la Llena

1450

Gelida

Alt Penedès

Francesc = Margarida > Joan = Antònia Casanovas

C-XV

MONFORT

1850

Serra Engarceran

Plana Alta

Maria = v. 1850 Josep Alcacer

C-V

NICOLAU

1500

Castellbisbal

Vallès Occidental

Pere = Joana > Jaume = 1543 Joana Febrer

C-XV

OLLER  can Perejoanet

1400

Castellví de Rossan

Baix Llobregat

Berenguer > Bernat > Bartomeu > Bartomeu = v. 1512 Francina Esteve

C-XVIII

OLLER de la Calma

1450

Gelida

Alt Penedès

Guillem = Eulàlia > Antoni = Francesca Miquel

C-XIX

PASQUAL

1500

Gelida

Alt Penedès

Jaume = Caterina Mas = Jaume = v. 1540 Magdalena Llopard de Baix

C-XIV

PERERA

1550

Gelida

Alt Penedès

Benet = Montserrada > Joan = Montserrat Soler i amb Eufrasina Duran Petit

C-XIII

PETIT

1550

Begues

Baix Llobregat

Joan > Elisabet = v. 1558 Montserrat Duran del Puig

C-XIV

PETIT

1550

Begues

Baix Llobregat

Elisabet = v. 1558 Montserrat Duran del Puig

C-XIII

PETITBÓ

1800

Collsuspina

Osona

Rosa = v. 1820 Joan Antich (pot ser de Sta.Eulàlia de Pardines)

C-V

PEYPOCH

1750

S.Maria del’Estany

Bages

Adjuntori = Agnès Rovira > Antònia = 1796 Joan Portet Ginesta

C-VII

PEYRON

1800

Lluçars

Baixa Ribagorça

Bartomeu = Isabel Fillat Gosol

C-IX

PI

1500

El Papiol

Baix Llobregat

Gabriel = Joana > Eulària o Elionor = v. 1518 Benet Terme del Racó Estaper

C-XV

PORTA

1800

Baells

Baixa Ribagorça

Teresa = v. 1820 Medard Marquès

C-V

PORTET

1750

Collsuspina ?

Osona

Jaume (+ 1780) = Paula Oller i el 1758 Maria Ginesta

C-VII

PUIG

1400

Gelida

Alt Penedès

Bartomeu = Joana > Magdalena = v. 1431 Joan Ginebreda

C-XVIII

PUY

1700

Monesma

Baixa Ribagorça

Pere = Josepa Jovellar > Teresa = Medard Solano Lloret

C-VII

RAMONDET

1500

S.Joan Samora

Alt Penedès

Jaume = v. 1480 Bartomeu Claramunt Font

C-XVI

REVANTÓS

1750

S.Sadurní d’Anoia

AltAlt Penedès

Maria = Pau Guilera > Maria = 1773 Josep Font Font

C-VIII

RIGOL

1800

Lavern

Alt Penedès

Josep = 1793 Francesca Esteve

C-VI

ROSSELL

1650

Begues

Baix Llobregat

Jaume = Margarida > Àngela = 1650 Joan Pasqual Casals

C-XI

ROVIRA

1750

S.Maria del’Estany

Bages

Agnès = Adjuntori Peypoch > Antònia = 1796 Joan Portet Ginesta

C-VII

SÀBAT de la Pujada

1350

Gelida

Alt Penedès

Pere (* v. 1346) >>> Bernat

C-XIV

SABATER

1470

Piera

Anoia

Magí = Jerònima > Marianna = 1611 Joan Llopard de Baix

C-XII

SALA

1450

S.Julià d’Altura

Vallès Occid.

Joana = v. 1466 Julià Ferrer > Jaume Julià-Ferrer Sala = 1504 Gabriela Gener

C-XV

SOLANO

1750

Castigaleu

Baixa Ribagorça

Josep = Teresa Lloret > Medard = Teresa Puy Jovellar

C-VII

TERME

1400

Gelida

Alt Penedès

Berenguer (test. 1426 = Sibil·la > Antoni = Francesca Broquetes

C-XVIII

TERRICABRES

1750

S.Mag.Vilarestau

Osona

Maria = Joan Valldeoriola > Antoni = 1792 Marianna Vilar Vinyes

C-VII

TORRELLA

1550

Vacarisses

Vallès Occidental

Pere = Valentina > Joana = v. 1563 Antoni Oller de la Calma

C-XV

VALLDEORIOLA

1750

S.Mag.Vilarestau

Osona

Joan = Maria Terricabres > Antoni = 1792 Marianna Vilar Vinyes

C-VII

VALLS (Font de Dac)

1550

Abrera

Baix Llobregat

Antoni (+ 1579) = v. 1560 Lucrècia Ramondet

C-XIII

VILAR

1750

Castellterçol

Vallès Oriental

Pere = v. 1745 Teresa Vinyes

C-VII

VIVES

1850

Bell-lloc del Pla

Plana Alta

Vicenta = Josep Cueva

C-V

 

 

Tornar a l’inici   -   Tornar a genealogia