Tornar a l’inici   -   Tornar a genealogia

ARBRES DE DESCENDENTS

 

ELS PRIMERS CHIMISANAS

ELS PRIMERS JULIÀ

Chimisanas - Lafont

Julià - Buscà

Valldeoriola - Terricabres

Alcacer – Monfort

ChimisanasBaró

Julià - Grau (Torrelles)

ValldeoriolaVilar

Alcacer – Esbrí (Fr.)

ChimisanasVerdú

Julià - Alcacer

Valldeoriola – Portet

Alcacer - Cueva

ChimisanasJulià

Garriga - Julià

Valldeoriola - Antich

Mateu - Alcacer

ChimisanasEstop

Julià - Cardús

Valldeoriola – Baladas

Julià - Alcacer

Chimisanas - Corts

 

Valldeoriola - Rius

Alcacer – Soria (Fr.)

Chimisanas - Bauret

 

ValldeoriolaFreixenet

Albajes - Alcacer

Chimisanas – Cama

 

Valldeoriola . Mas

Guardiola – Alcacer

 

ValldeoriolaPonsa

Anselmo - Alcacer

TOTS ELS CHIMISANAS

 

Valldeoriola - Serracarbasa

Alcacer – Burlaut (Fr.)

 

 

Segarra – Alcacer (Fr.)

 

 

Alcacer – Mourié (Fr.)

 

 

Alcacer – Sarraouys (fr.)

 

 

Canaud – Alcacer (Fr.)