ORIGEN I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA DEL COGNOM CHIMISANAS

 

D'origen incert, la referència documental més antiga del cognom Chimisanas la trobem en Pedro Chimisanas veí de Bara (actualment llogaret del municipi de Sabiñànigo), en la comarca del Serrablo (Osca), el qual figura en un document de l’any 1596 relacionat amb el Santuari de “San Úrbez”, situat al “Valle de Nocito”.   Uns anys desprès, sobre el 1640 trobem en ela parròquia de Betesa, pertanyent al bisbat de Lleida i actualment municipi de la província d’Osca, una família integrada pel matrimoni de Pedro Chimisanas i Esperança Barrull, del qual en són descendents els actuals Chimisanas/Chimisana/Chimisanes//Chenisanas. (Vegeu els descendents)

 

DIFERENTS BRANQUES DE CHIMISANAS

 

Chimisanas – Marsol:  Trobem descendents d'aquesta branca a:  Cataluña (comarques del Maresme, Barcelonès, Osona, Segrià, Baix Camp, Alt Empordà) i a Aragó (comarques de La Llitera y el Baix Cinca).  Tots ells amb la grafia “Chimisanas”

 

Chimisanas – Seneta:  Els descendents d'aquesta branca,  que mantenen el cognom, estan distribuïts entre Catalunya (comarques del Maresme, Barcelonès, Segrià, Gironès, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Val d’Aran, Vallès), Aragó (comarca de la Ribagorça) i Estada (comarca del Somontano).  Apareixen com Chimisanas, Chimisana o Chimisanes.   També trobem descendents a França, que detallem a seguidament:.

 

Chimisanas – Latorre.   Josep Chimisanas Corts, rebesnét dels Chimisanas-Seneta, es casa el 1919 amb Maria Latorre Ramon y s’estableixen a França.  Actualment els seus descendents resideixen en els departaments francesos de: Tarn et Garonne, Haute Garonne, Gironde i Gers.

 

Chimisanas – Llebot.  Antoni Chimisanes Parache es casa el 1858 amb Francesca Estop Chanbell i s’estableixen a França al departament de Gironde, on resideixen els seus descendents. 

 

 

EL COGNOM CHIMISANA /CHIMISANAS / CHEMISANA EN L’ACTUALITAT

 

Actualment, segons el cens del 1-1-2018, un total de 58 persones el porten de 1r. cognom i 56 de 2n., de les quals, en totes dues formes,  aproximadament unes 75  %  resideixen a la província de Barcelona, sobretot al Maresme i Barcelonès.  Pel que fa a la resta, a altres províncies catalanes i a la d’Osca, i testimonialment a la resta de la península.

 

Pel que fa a França,  son unes 20 persones les que el tenen com a 1r. cognom i uns 10 de 2n., tot i que normalment el segon cognom no consta en la filiació francesa.